Marathon بیان کرده است که در این مرحله عملیات آن به میزبانی Compute North به طور معمول به کار خود ادامه خواهد داد و تولید ماینینگ BTC را در سه ماهه سوم برجسته کرده است.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو

لینک منبع خبر