جایگاه های تبلیغاتی

تعرفه جایگاه ها

جایگاه 1: به صورت بنر ثابت در ابعاد 150px*150px در گوشه ی تصویر سایت و قابلیت مشاهده در تمامی قسمت های سایت- قیمت رزرو در ماه- 10 الی 7 دلار

جایگاه 2: بنر در ابتدای تمامی مطالب آموزشی و خبری در ابعاد 90px*728px – قیمت رزرو در ماه- 7 الی 5 دلار

جایگاه 3: بنر در ساید بار کناری سایت در ابعاد 100px*300px – قیمت رزرو در ماه- 5 الی 3 دلار

محل تبلیغات قابل انتشار در تریگر ویو

در حال حاضر ، سه جایگاه انتشار تبلیغ برای کاربران در نظر گرفته ایم ، این تبلیغات بسته به نوع تبلیغ که مرتبط با بازار های مالی باشد یا خیر ، تعرفه ی متفاوتی ارائه خواهد شد،  این تعرفه متفاوت ، به علت هدفمند بودن سایت ما می باشد که تمامی کاربران ما در حوزه بازار های مالی فعال هستند.