اکانت پرمیوم تریال(آزمایشی) 199 هزار تومان ثبت سفارش

کاهش موجودی ETH در سپتامبر 2022 آغاز شد که شاهد افزایش قابل توجهی در نوامبر تا دسامبر 2022 پس از ریزش FTX بود.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
اکانت پرمیوم تریدینگ ویو ارزان

لینک منبع خبر