برای راحتی شما هنگام کار با قراردادهای آتی، نمادی را در تاریخ انقضای قراردادهای آتی در تریدینگ ویو اضافه کرده ایم.

اگر قرارداد قبلاً منقضی شده باشد، نماد قرمز است و اگر منقضی نشده باشد خاکستری است.

تاریخ انقضای قراردادهای آتی در تریدینگ ویو

می‌توانید نمایش نماد انقضا را در تنظیمات نمودار، در تب رویدادها فعال یا غیرفعال کنید.

برای قراردادهای منقضی شده نیز وضعیت خاصی را نمایش می دهیم که در یک نگاه به شما می گوید که قرارداد منقضی شده است.

.

اگر قرارداد قبلاً منقضی شده باشد، نماد قرمز است و اگر منقضی نشده باشد خاکستری است.

تاریخ انقضای قراردادهای آتی در تریدینگ ویو
تاریخ انقضای قراردادهای آتی در نمودار

می‌توانید نمایش نماد تاریخ انقضای قراردادهای آتی در تریدینگ ویو را در تنظیمات نمودار، در تب رویدادها فعال یا غیرفعال کنید.

برای قراردادهای منقضی شده نیز وضعیت خاصی را نمایش می دهیم که در یک نگاه به شما می گوید که قرارداد منقضی شده است.

ارائه اکانت تریدینگ ویو با تریگر ویو (مشاهده قیمت ها اینجا کلیک کنید)