این پیشنهاد یک استاندارد توکن «انتخاب کردن» را ارائه می‌کند که قربانیان را قادر می‌سازد تا سرقت را به یک قرارداد حاکمیتی گزارش دهند، با الگوریتم‌هایی که به شناسایی و مسدود کردن دستاوردهای غیرقانونی کمک می‌کنند.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو

لینک منبع خبر