صنعت مد به‌تدریج از NFT‌ها در ارتباط با فناوری مجازی برای افزایش تجربیات کاربر استفاده می‌کند.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
اکانت پرمیوم تریدینگ ویو ارزان

لینک منبع خبر