در دسترس

کتاب اقتصاد فوتبال

150,000تومان

نویسندگان: آرش کتابفروش بدری– نسیم کتابفروش بدری

ناشر :چالش

شابک:۹۷۸۶۲۲۷۷۷۵۰۲۰

اقتصاد فوتبال بستری مناسب برای توسعه اقتصاد

تاریخچه فوتبال در جهان و ایران

پیشینه ی باشگاه های فوتبال در جهان و ایران

مدیریت اقتصادی باشگاههای فوتبال

موفق ترین باشگاههای فوتبال در جهان

جام جهانی,تاریخچه و اقتصاد حاکم برآن

مهم ترین مسابقات فوتبال در جهان و بررسی رویکرد اقتصادی آن

نویسندگان: آرش کتابفروش بدری– نسیم کتابفروش بدری

ناشر :چالش

شابک:۹۷۸۶۲۲۷۷۷۵۰۲۰

ناشر چالش

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین نفر برای بررسی باشید “کتاب اقتصاد فوتبال”