در دسترس

کتاب مهندسی مالی اسلامی

200,000تومان

نویسنده : شاهین شایان آرانی

شابک: ۹-۰۹-۷۷۷۵-۶۲۲-۹۷۸

کتاب مهندسی مالی اسلامی

راه حل های کاربردی

نویسنده : شاهین شایان آرانی

شابک: ۹-۰۹-۷۷۷۵-۶۲۲-۹۷۸

در این کتاب می خوانید

نظام مالی اسلامی -کلیات نظام مالی-نظام مالی اسلامی-مسائل و راه حل های پیشنهادی-اصول و مبانی مهندسی مالی-مهندسی مالی اسلامی- مسائل و راه حل های پیشنهادی آشنا می شوید

نویسنده : شاهین شایان آرانی

شابک: ۹-۰۹-۷۷۷۵-۶۲۲-۹۷۸

وزن 300 g

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین نفر برای بررسی باشید “کتاب مهندسی مالی اسلامی”